top of page
Justice Scale_edited.jpg

Klachtenregeling: Ik doe mijn uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het kan echter voorkomen dat u een klacht heeft over een bepaald aspect van mijn dienstverlening. Voor klachten kunt u een beroep doen op de interne klachtenregeling van Advocatenkantoor Hensen.

 

Privacyverklaring: Advocatenkantoor Hensen respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verstrekt of anderszins verkregen, vertrouwelijk wordt behandeld. In de Privacyverklaring kunt u informatie vinden over of, hoe en waarom Advocatenkantoor Hensen uw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt.

Algemene voorwaarden: Op iedere overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing. 

Aansprakelijkheidsverzekering: Sarina Hensen is voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd overeenkomstig de daarvoor door de Nederlandse Orde van Advocaten vastgestelde Verordening.

Deze verzekering is afgesloten via Assurantiekantoor Jacques Damen onder nummer DL287277. 

Kwaliteit

bottom of page