top of page

Wie betaalt de advocaatkosten? 

 

Het intakegesprek is altijd gratis
Het eerste gesprek is altijd gratis en verplicht u tot niets. Dit gesprek is bedoeld om persoonlijk kennis te maken en te bekijken of ik iets voor u kan betekenen. Daarna beslist u, of ik wel of niet voor u aan de slag ga. Zo ja, dan maken we duidelijke afspraken over de kosten.

 

Letselschade
Bij een letselschadezaak betaalt u geen advocaatkosten. De veroorzaker van uw letsel (meestal zijn verzekeraar) betaalt de advocaatkosten. Deze partij moet alle schade die het gevolg is van uw ongeval betalen. Dus ook de advocaatkosten.

Rechtsbijstandsverzekering

Heeft u een rechtsbijstandsverzekering, dan betaalt uw rechtsbijstandsverzekering de kosten van een eventuele procedure. U bent dan niet gebonden aan de jurist of advocaat van uw verzekeraar; u behoudt altijd het recht op vrije advocaatkeuze. U mag dus op kosten van uw rechtsbijstandsverzekeraar uw eigen advocaat kiezen.

 

Laag inkomen 

Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen, dan betaalt de overheid de advocaatkosten. U heeft mogelijk recht op gesubsidieerde rechtshulp (ook ’toevoeging’ genoemd). De Raad voor Rechtsbijstand bepaalt of u daar recht op heeft. Zo ja, dan vergoedt de overheid een groot gedeelte van uw advocaatkosten. U betaalt zelf alleen een eigen bijdrage. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Heeft u een bijstandsuitkering? Dan vergoedt de gemeente (een groot gedeelte van) deze eigen bijdrage.

Daarom geen no cure no pay
No cure no pay betekent: geen resultaat, geen beloning. Verliest uw advocaat uw zaak, dan hoeft u niets te betalen. Maar, wint uw advocaat uw zaak, dan bent u uw advocaat een hogere beloning verschuldigd. 

Heeft u vragen over advocaatkosten? 
Is iets niets duidelijk of wilt u weten hoe het in uw situatie met de advocaatkosten zit? Stel mij gerust uw vraag. U kunt mij bereiken op telefoonnummer 06 - 21 57 17 97 of mailen naar hensen@advocatenkantoorhensen.nl. 

 

Vergoedingen aan cliënten
Advocatenkantoor Hensen beschikt niet over een stichting derdengelden. Betalingen door derden bedoeld voor u als cliënt, worden daarom rechtstreeks aan u betaald.

bottom of page